Presentació

El Gremi neix l’any 1976 fundat per un grup de pastissers que s’uneixen amb l’objectiu comú, de defensar i representar al sector de la pastisseria artesana.

Dins de les activitats que ve desenvolupant el Gremi hi ha de formació, assessorament, representació davant les institucions, …. i amb el clar objectiu d’aglutinar esforços per tal de millorar la pastisseria artesana, en tot el que afecta al col.lectiu.

La nostra obligació, tant com a col.lectiu com individualment, es la de estar al dia en tots els aspectes que afecten a l’ofici de Pastisser, tant tècnicament com, en qüestions administratives, punts aquestos en que es manté degudament informat a l’associat, amb l’impartiment de cursos demostratius de noves tècniques aplicables a la pastisseria.

Informant de les noves lleis i normatives d’obligat acompliment, i proposant solucions pràctiques per tal d’adaptar aquestes de la manera menys traumàtica possible.

Dins de les tasques que el Gremi desenvolupa per als seus associats hi ha la tramitació i/o renovació del registre sanitari, la formació de Manipuladors d’aliments, som un centre Homologat per la Generalitat de Catalunya per tal d’impartir-los, certificacions i tramitacions necessàries per tal d’aconseguir ajuts i subvencions,……………

També disposem de convenis amb entitats financeres, empresarials, per tal d’aconseguir importants avantatges per a tot el col.lectiu.

També donem serveis de consultoria en matèries fiscals, laborals, comptables i administrativa amb servei opcional d’assistència jurídica.

Cal destacar el tasca que desenvolupa el “ Grup de la dona Pastissera” de suport a la tasca de presentació i venda de Pastisseria.

Història

Amb l’aprovació de la llei 19/1977 “Derecho de Asociaciones” i amb la disolució de l’antiga Organització sindical, va permetre a empresaris i treballadors a asociar-se lliurement en entitats profesionals.

Com tots els demés el Sindicato Nacional de Alimentación i P.C.” va deixar les seves activitats i, es clar, tots els seus afiliats a les diferents agrupacions que hi figuraven, tant d’empresaris com de treballadors (Gremis, Sindicats……. )

El dia 1 de juny de 1976 es va reunir la agrupació de PASTISSERIA del Sindicat i van crear la USAP (Unión sindical de Artesanos Pasteleros de la Provincia de Tarragona) nom que deriva al febrer de 1979 al Gremi Provincial d’Artesans Pastissers de Tarragona.

Junta Executiva (2018)

PRESIDENT
JOSEP GONZALEZ CATALAN
Tarragonés

Vice-president 1r
GLORIA VICHETO CAPDEVILA
Baix Camp

Vice-president 2r
JOSE LOREN ABAN INSA
Terra Alta

Secretari
FRANCESC TORRES PARDO
Baix Camp

Tresorer
JOSEP ROQUET JALMAR PALAU
Tarragonés

Comptador
MARC MARGALEF VECIANA
Tarragonés

Director obrador
VALERO MUNTÉ VALDIRÀ
Ribera d’Ebre

Relacions Públiques
JOSEP ROQUET JALMAR PALAU
Tarragonés

Vocal 1
ENRIC FUCHO BALSEBRE
Ribera d’Ebre

Vocal 2
JOSEP ROQUET JALMAR PALAU
Tarragonés